Arcube-IR

گودبرداری و پایدارسازی پروژه پاسداران

جزئیات پروژه

طراحی ژئوتکنیک،پایداری گودها

گودبرداری و پایدارسازی پروژه پاسداران

خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه پاسداران واقع در خ پاسداران، خ بهارستان دهم. پایدارسازی به روش ترکیبی نیلینگ و سازه نگهبان. عمق نهایی گود ١١ متر، سطح پایدارسازی ١٢٠٠ متر مربع. به دلیل ضعف سازه ای ملک های مجاور، طرح اولیه دو بار در خین عملیات پایدارسازی بازبینی و تقویت های لازم اضافه گردید.

  • تهراننظر خود را ارسال کنید

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.