Arcube-IR

کارخانجات معظم گروه ثنا

جزئیات پروژه

کارخانجات تولید سازه های فلزی

کارخانجات معظم گروه ثنا

مجموعه کارخانجات معظم گروه ثنا

واقع در قم 

شهرک صنعتی شکوهیه

به وزن بیش از 10000 تن

  • قمنظر خود را ارسال کنید

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.