Arcube-IR

7 نکته ایمنی آرماتور بندی، بتن ریزی و…

  1. کلیه اجزای قالبها از قبیل شمعها، پانلها، پایه ها و سایر قطعات مربوط که برای قالببندی و مهار کردن در کارهای بتنی، طراحی و استفاده میشوند، باید توسط شخص ذیصلاح با ضریب اطمینان حداقل 2/5 نسبت به بارهای وارده، طراحی و ساخته شوند. در صورتی که در قالب بندی از قالبهای پلیمری استفاده شود، باید استانداردهای مربوط رعایت گردد.
  2. قالب بتن باید قبل از بتن ریزی توسط شخص ذیصلاح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب، مهارها و نظایر آنها اطمینان حاصل شود، تا در موقع بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری به عمل آید.
  3. در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث “طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه (مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان)” اطمینان حاصل گردد. در بازکردن و نگهداری قالبها باید احتیاطهای لازم به منظور حفاظت کارگران از خطراحتمالی سقوط، لغزش و یا واژگونی قالبها به عمل آید.
  4. کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، باید طبق مفاد فصل به کفش، کلاه، عینک و دستکش حفاظتی مجهز باشند. همچنین کارگرانی که در ارتفاع، به بستن میلگرد، قالب یا ریختن بتن میپردازند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، باید مجهز به حمایل بند کامل بند و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسایل کار از محل بتن ریزی موانعی نصب گردد.
  5. کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار میکنند و یا در اندود، بتن پاشی (شاتکریت) یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند، باید با رعایت مفاد فصل 12-4 به دستکش، عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب مجهز باشند.
  6. میخهای موجود در تخته ها و سایر اجزای قالبهای چوبی باید بلافاصله بعد از باز شدن قالب به داخل چوب فرو کوبیده یا بیرون کشیده شود.
  7. دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کاری دستگاه از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری بعمل آید.

نظر خود را ارسال کنید

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.