Arcube-IR

شرایط و ضوابط رنگ آمیزی اسکلت

رنگ آمیزی اسکلت

برای حفاظت سازه های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سوطح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به جز حالت های ویژه ای که مشخص شده باشد، کارهای فولادی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

 1. قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملا تمیز ، خشک و آماده نمود به قسمتی که برای اعمال رنگ شرایطی مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تایید مهندس ناظر خوهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزی ، نوع رنگ آمیزی ، نوع رنگ ، سیستم رنگ آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تایید گردد.
 2. رنگ مصرفی باید کاملا سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش ، باید رنگهای آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی هوا صورت گیرد . تنها برای لکه گیری استفاه از قلم مو مجاز است.
 3. رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته اماده شود.
 4. قطعاتی که تازه ر نگ شده اند باید از گردو خاک محافظت شده و سطح رنگ آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.
 5. رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.
 6. در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ امیزی را حداکثر تا 24 ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر انکه دما ی شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.
 7. در سطوح ولبه هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهد شد، باید رنگ آمیزی در فاصله 50میلی میتری از خط جوش متوفق شود.
 8. تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجددا رنگ آمیزی شوند به طوری که سطح کاملا پوشیده و یکپارچگی رنگ با سطح مجاور رنگ شده تامین گردد.
 9. در تمام سطوحی که طبله کردن، وحود ترک ها و پوسته شدن رنگ و سایر علام حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطوح تامین نشده است باید عملیات ترمیمی انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجددا عملیات مربوط به آماده نمودن سطح رگ آمیزی صورت گیرد.
 10. سطوح تمام شده رنگ آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد

یکنواختی ظاهری در زنگ ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ عدم ایجاد موج و سایه ، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ، ایجاد پوشش کامل بدون شره ، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گردو غبار.

 1. اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند ( به واسطه عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا..) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده ، به طوری که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس بر اساس مشخصات فنی لایه های رنگ متناسب و سازگار با لایه قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوش دادن کامل استفاده نماید.
 2. نقاشی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که در صد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از 80 درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، رنگ آمیزی ممنوع می باشد.
 3. سطوح غیر قابل درسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قیل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود. ( البته در صورتی که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد. )
 4. سطوح تماس : در اتصالات اتکایی( غیر اصطکاکی) ، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصلات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ های اصطکاکی رعایت شود.
 5. سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با مشاین کردن آماده می شودن باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظرو از یک لایه مصالح ضد زنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوص که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می توان استفاده کرد.
 6. سطوح مجاور جوش کارگاهی : به جز حالت هایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد ، کلیه سطوحی که در فاصله 50 میلی متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمیه می زند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید میند، کاملا پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه ای از روی سطوحی که جوش انجام می گیرد ، توسط برس سیمی کاملا برطرف و پاک گردد.
 7. رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقب برابر 18 و حداکثر 35 درجه سلسیوس باشد. در این خصوص دستورالعمل های کارخانه سازنده رنگ می تواند ملاک عمل واقع گردد.
 8. هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازدنه رنگ اانجام گیرد. اما ضخامت رنگ خشک شده نبایداز حداقل صخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نواند صخامت لازم را تایمن کند، رنگ آمیزی باید مجددا تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم به دست آید.

نظر خود را ارسال کنید

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.