شرایط استفاده

     نوع  عضویت                            عضویت عادی                   عضویت نقره ای                         عضویت طلایی

 

تعداد ثبت پروژه در ماه                         5 عدد                            7 عدد                                        10 عدد

تعداد ثبت استعلام در ماه                      5 عدد                            7 عدد                                        10 عدد

هزینه عضویت ماهانه                           رایگان                            000 10 تومان                            000 20 تومان

    

 

درخواست خرید خدمات پیامکی ( استعلام جدید )

 

هر 30 عدد پیامک                        000 5 تومان

هر 100 عدد پیامک                      000 10 تومان

هر 200 عدد پیامک                      000 12 تومان

فیلترها
Sort
display