گچ کاری و سفید کاری

اینستا :  www.instagram.com/gachbora

تلفن   :  09159417169

محل فعالیت : زاهدان

اینستا :  www.instagram.com/armin_bahmani64

تلفن  :   09122160854

محل فعالیت :   تهران

 

اینستا :  www.instagram.com/shahramsharifi71

تلفن  :   09148556425

محل فعالیت :   ارومیه

عضو کمیته گچکاران ارومیه
و‌اجرا‌‌ کننده کلاس های گچبری حضوری

طراحی و اجرای گچبری در انواع سبک و فروش انواع پیش ساخته

اینستا :   www.instagram.com/ghachbori.tak

تلفن  :    09123764980

محل فعالیت :  تهران

فیلترها
Sort
display