ژئوتکنیک و عملیات خاکی

www.instagram.com/khak.band.mechanic

اینستا:www.instagram.com/yektakhak

تلفن:09202448983

محل فعالیت:تهران

آزمایشگاه خاک و تست بتن و تست جوش

 

اینستا:www.instagram.com/naghdali_contractor

تلفن:09121055574

محل فعالیت:تهران

تخریب ساختمان و خرید ضایعات

 

اینستا : www.instagram.com/mohsen.khorami1368

تلفن   :  09391200655

محل فعالیت : تهران

انجام عملیات گودبرداری

اینستا:www.instagram.com/omran.mat

تلفن:09216657375

محل فعالیت:تهران

أمین مصالح با کیفیت و قیمت مناسب
در تهران و شهرستانها 
 

 اینستا: www.hamidkarimi298.com

تلفن: 09126544129

محل فعالیت: تهران

خاکبرداری‌‌، خاکریزی‌، طراحی‌، نقشه برداری‌، اجرای نیلینگ‌، اجرای‌سازه نگهبان‌، انکراژ‌، استرات‌، استرند

فیلترها
Sort
display