مقاطع کاری

اینستا :  www.instagram.com/iman_eng_62

تلفن   :   09112778489

محل فعالیت :  گرگان

تدریس و انجام متره و برآورد سازه های بتنی و فلزی طبق نقشه اجرایی،صورت وضعیت نویسی، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت جهت شرکت درمناقصه، تهیه انواع گزارشات و...

 

اینستا : www.instagram.com/mohsenanarii

تلفن  :   09131666177

محل فعالیت : اصفهان

اجرای تاسیسات برقی 

اجرای آسانسور و پله  

 

فیلترها
Sort
display