مدیریت پیمان

اینستا:www.instagram.com/edalatpour.grp

تلفن:09166413526

محل فعالیت:خوزستان

محاسبات، نظارت،اجرا،مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

اینستا:www.instagram.com/industrial_concrete_systems

تلفن:09191072556

محل فعالیت:تهران

تامین مواد - اجرا و مشاوره بتن الیافی

اینستا:www.instagram.com/sajjad_poursabbagh

تلفن:09124780063

محل فعالیت:تهران

مدیریت پیمان

 

 

اینستا : www.instagram.com/p/B_iE2i6HRn9

تلفن   :  09127544002 

محل فعالیت : قم 

ساخت سوله های صنعتی 

اینستا : www.instagram.com/mahyar.javidan

تلفن  :  09122498100 

محل فعالیت : کرج

■ طراح و مجری پروژه های ساختمانی نوسازی و بازسازی
■ اجرای صفر تا صد پروژه های ساختمانی
■ مشارکت در ساخت
■ مدیریت پیمان
 

اینستا :  www.instagram.com/iman_eng_62

تلفن   :   09112778489

محل فعالیت :  گرگان

تدریس و انجام متره و برآورد سازه های بتنی و فلزی طبق نقشه اجرایی،صورت وضعیت نویسی، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت جهت شرکت درمناقصه، تهیه انواع گزارشات و...

 

فیلترها
Sort
display