مجری نظام مهندسی

تیم ما صفر تا صد پروژه های معماری را بر عهده میگیرد.

اینستا:

تلفن:09120681129

محل فعالیت:بروجرد

اینستا:www.instagram.com/engineer_rahimi_kurd

تلفن:09217894870

محل فعالیت:مریوان

عضو نظام مهندسی ساختمان کردستان،مهندس عمران

اینستا:www.instagram.com/azadsarseifi.ir

تلفن:09183848123

محل فعالیت:کردستان شهرسقز

مهندس عمران،ناظر و مجری نظام مهندسی

اینستا:www.instagram.com/alijafarii1990a

تلفن:09112798639

محل فعالیت:گلستان

مهندس عمران،مجری پایه ۳،مسئول ایمنی HSE،

فیلترها
Sort
display