مجری نظام مهندسی

اینستا:

تلفن:09120681129

محل فعالیت:بروجرد

اینستا:www.instagram.com/engineer_rahimi_kurd

تلفن:09217894870

محل فعالیت:مریوان

عضو نظام مهندسی ساختمان کردستان،مهندس عمران

اینستا:www.instagram.com/azadsarseifi.ir

تلفن:09183848123

محل فعالیت:کردستان شهرسقز

مهندس عمران،ناظر و مجری نظام مهندسی

اینستا:www.instagram.com/alijafarii1990a

تلفن:09112798639

محل فعالیت:گلستان

مهندس عمران،مجری پایه ۳،مسئول ایمنی HSE،

اینستا:www.instagram.com/eng_mohammad_yousefi

تلفن:09183403236

محل فعالیت:ایلام

معمار و طراح داخلی

اینستا : www.instagram.com/moghaddamso

شماره تماس :   09124399618

محل فعالیت  :  کرج

طراحی نمای ساختمان با نرم افزار رویت

نظارت سازه

مجری ساختمان

 

فیلترها
Sort
display