اجرای حفاظت و هوشمند سازی

www.instagram.com/eng.atiye.moslem

اینستا:www.instagram.com/hvac.bms.control

تلفن:09121952483

محل فعالیت:

هوشمندسازی ساختمان- طراحی و اجرا الکتریکی-سیستم کنترل هواساز شیرهای کنترلی- ترموستات

 

اینستا:www.instagram.com/clunpad

تلفن:09122788248

محل فعالیت:تهران

درب اتوماتیک شیشه ای / در برقی / چشم الکترونیک

 

فیلترها
Sort
display