تخریب جزئی و کلی
کاتر زنی
سوراخکاری
اجاره کمپرسور برقی، بادی با کارگر ماهر و بدون کارگر
تخریب سازه های فلزی، بتنی، سوله
خریدار آهن و ضایعات از شرکت ها و ساختمان ها
فیلترها
Sort
display