طراحی تاسیسات مکانیکی

در این بخش می توانید با مهندسان طراح رشته تاسیسات مکانیک آشنا شوید.
از پروژه های ایشان بازدید به عمل آورید و استعلام قیمت بگیرید .

www.instagram.com/navid_ghy

تلفن:09121464359

محل فعالیت:تهران

اینستا:

تلفن:09120681129

محل فعالیت:بروجرد

اینستا : www.instagram.com/gazafrooz.ir

تلفن   :  09121411047 

محل فعالیت : زنجان

تولید کننده سیستمهای نوین سرمایش و گرمایش

اینستا:www.instagram.com/aminsaroohi.official

تلفن:09121869792

محل فعالیت:تهران

_ طرح، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان _مدرس تاسیسات مکانیکی در مجتمع فنی تهران

_کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

اینستا : www.instagram.com/arash.babazadeh

تلفن   :  09121858895

محل فعالیت : تهران

مشاور، طراح، نظارت تاسیسات برق و مکانیک بلندمرتبه و لوکس

فیلترها
Sort
display