طراحی تاسیسات مکانیکی

مرکز آموزش دوره های عملی و کاربردی ماوی

اینجانب مهندس معمار و فوق تخصص در امور قوانین و مشاور در زمینه حقوق مکتسبه شهرداری نظام مهندسی آتش نشانی و سایر ارگانهای مربوطه برای ساختمان هستم و دارای تجربه و رزومه کاری بالا در طراحی انواع ساختمانها در انواع کاربری ها و حجم های کوچک متوسط و بزرگ میباشم .

فیلترها
Sort
display