اجرای اسکلت بتنی

اینستا : www.instagram.com/p/CCLbWrKp_u2

تلفن   :  09166625868 

محل فعالیت : سرتاسرکشور

تمام سازهای بتنی/ سقف /عرشه فولاد/ فندانسیون /کوبیاکس /سقف های دال

اینستا : www.instagram.com/siavash.gojani74

تلفن  :   09016296864 

محل فعالیت : اصفهان 

متخصص اجرای سازه های فلزی و بتنی از قبیل انواع پل مخازن آب ، سپتینک تانک 

 

اینستا : www.instagram.com/mehdi_gareguzloo

تلفن  :  09122258770

محل فعالیت : تهران

مجری ساختمان 

 

اینستا : www.instagram.com/_peymankari_

تلفن   :  09369839297

محل فعالیت :  خوزستان

اجرای انواع ساختمانهاو سازه های بتنی در هرکجای ایران با داشتن

گروه فعال و کاربلد

اینستا:www.instagram.com/shaahin.tachar

تلفن:09124934172

محل فعالیت:تهران

شاهین فرجی هستم کارشناس مکانیک سیالات فعال در منطقه ۱۷ بافت فرسوده

اینستا: www.instagram.com/mr.betonn

تلفن: 09124891533

محل فعالیت :  تهران

تولید بتن، اجرای اسکلت یتنی

 

فیلترها
Sort
display