اکیپ اجرایی ابنیه

تخریب جزئی و کلی
کاتر زنی
سوراخکاری
اجاره کمپرسور برقی، بادی با کارگر ماهر و بدون کارگر
تخریب سازه های فلزی، بتنی، سوله
خریدار آهن و ضایعات از شرکت ها و ساختمان ها
اجرای انواع اسکلت بتنی با سقف های دال و تیرچه
اجرای انواع دیوارهای برشی و حائل یکطرفه و دوطرفه
اجرای انواع فنداسیون
فیلترها
Sort
display