اکیپ اجرایی ابنیه

تخریب جزئی و کلی کاتر زنی سوراخکاری اجاره کمپرسور برقی، بادی با کارگر ماهر و بدون کارگر تخریب سازه های فلزی، بتنی، سوله خریدار آهن و ضایعات از شرکت ها و ساختمان ها
اجرای انواع اسکلت بتنی با سقف های دال و تیرچه اجرای انواع دیوارهای برشی و حائل یکطرفه و دوطرفه اجرای انواع فنداسیون
فیلترها
Sort
display